Business Control

Aan data geen gebrek

 

Wil je business control, dan wil je inzicht in je data op detail niveau. Weten hoe wij dat doen? Vraag een link aan naar onze demo omgeving en klik door onze rapportages.  

Speciaal voor ondernemers die weten dat ze aan de vooravond van een grote verandering staan als het om data gaat. Die hun team in stelling hebben en een moderne visie hebben op Business control.  

Demo aanvragen

Aan data geen gebrek, maar hoe benut je dit?

Het aantal data vraagstukken neemt toe door wetgeving, klantwensen, bedrijfseconomische – en maatschappelijke ontwikkelingen. Waar te beginnen?

Bricklog heeft samen met de sector de afgelopen 8 jaar gewerkt aan een Integratie Platform om data om te zetten in waarde voor het bedrijf. Het bijbehorende Business Control programma is volledig operationeel en helpt transporteurs in de transitie naar data gedreven onderneming.

Demo Business Control

We hebben een selectie gemaakt van rapportages uit ons Business Control programma.

 • Data quality rapportages
 • Rendement & CO2 rapportages (ISO 14083)
 • Productie & Commercie rapportages
 • Uitbesteed & Trajecten rapportage
 • Trajecten rapportage
 • Warehouse 3D PowerBI
 • Diverse dashboards

Rendement op zendingniveau dagelijks dagelijks inzichtelijk

Waar je ook bent

Ervaar hoe dit kan en vraag toegang tot onze demo Rendement demo omgeving

Wat ga je zien? Commercie en Productie rapportages, aangevuld met Trajecten die samen een gedetailleerd inzicht geven in je Rendement en CO2. Hierdoor ben jij in staat om:

 • Klantperformance en CO2 te delen met je klant
 • Operationele cijfers te vergelijken met financiële cijfers
 • Juiste kosten toe te wijzen met inzicht in trajecten
 • Logistiek profiel en kostprijs te evalueren
 • Actieve te sturen op inzet resources
 • Alle reports te delen met authenticatie in eigen beheer

CO2 op zendingsniveau dagelijks inzichtelijk

Waar je ook bent

Ervaar hoe dit kan en vraag toegang tot onze CO2 demo omgeving.

Met het Business control programma van Bricklog klaar voor 2025-2030

 • CO2 inzichtelijk op zendingniveau
 • Conform ISO 14083
 • Klantspecifieke CO2 dashboards
 • Ready voor certificering
 • Ready voor CO2 boekhouding
Ik wil graag toegang tot jullie CO2 demo omgeving