Data vraagstukken

Het aantal data vraagstukken neemt toe door wetgeving, klantwensen, bedrijfseconomische – en maatschappelijke ontwikkelingen. Je wilt grip maar waar begin je? Twee datavraagstukken uitgelicht.

“Aan data geen gebrek, maar hoe benut ik dit?”

Er is de afgelopen jaren veel ge-experimenteerd en dat heeft iedere ondernemer veel gebracht en veel gekost. In veel gevallen moet opnieuw begonnen worden en wordt niet altijd gezien dat die periode heel leerzaam is geweest. Terwijl hierdoor juist is ontdekt wat de wens is en hoe hier invulling aan gegeven moet worden.

Op de vraag “Hoe benut ik mijn data” is onze visie:  Zorg dat je data kwaliteit op orde is en je team is opgeleid en zelfstandig kan opereren. Dat je basis rapporten kan delen en de meest tijdrovende, terugkerende taken zijn geautomatiseerd.

Bricklog heeft samen met de sector de afgelopen 8 jaar gewerkt aan een Data Platform. Twee data vraagstukken die hiermee zijn opgelost zijn Business Control en CO2.

Deze oplossing is volledig operationeel en kunnen wij in een online demo tonen. Ook zijn er referentie klanten die met plezier vertellen hoe wij werken en wat dit Platform hen brengt.

Ik wil dit graag zien, plan een online gesprek

Business control voor jouw hele organisatie? Dan kan je o.a. dit:

 • Rendement near to real time op detailniveau
 • Klantperformance delen met je klant
 • Operationele cijfers vergelijken met financiële cijfers
 • Juiste kosten toewijzen met inzicht in trajecten
 • Logistiek profiel en kostprijs evalueren
 • Actief sturen op inzet resources
 • Alle reports delen met authenticatie in eigen beheer
 • Demo en Referenties op verzoek
Ik wil hier graag meer over weten

CO2 op zendingsniveau dagelijks inzichtelijk? Zo richten wij dit in:

 • CO2 inzichtelijk op zendingniveau
 • Transport en (netwerk) distributie
 • Conform ISO 14083
 • Klantspecifieke CO2 dashboards
 • Klantspecifieke CO2 portal
 • Ready voor jouw certificering
 • Ready voor CO2 boekhouding
 • Demo en Referenties op verzoek
Ik wil hier graag meer over weten