Wanneer deel je CO2 rapportages met je klant? – Timmerman Transport

Geschreven door Bricklog
2 minuten om te lezen
Apr 18, 2024 1:52:35 PM

Timmerman Transport

Duurzame logistiek met realtime CO2-inzichten dankzij het CO2-klantenportaal van Bricklog

In de transport- en logistieke sector neemt de druk om te verduurzamen toe. Steeds meer bedrijven erkennen de noodzaak om hun CO2-voetafdruk te verkleinen en transparantie te creëren over hun milieuprestaties. Timmerman Transport B.V., een vooruitstrevende logistieke dienstverlener, omarmt deze uitdaging en zet stappen richting een CO2-neutrale toekomst met behulp van het CO2 Klantenportaal van Bricklog B.V.

Transparantie door realtime data-inzichten

"We zien een groeiende urgentie van duurzaamheid en milieubewustzijn," aldus Henk Timmerman. "Dankzij het CO2 Klantenportaal van Bricklog kunnen mijn klanten nu elke dag zien wat de CO2-uitstoot van hun transporten is. Dit zorgt voor ongekende transparantie en stimuleert bewustzijn over de impact van hun logistieke keuzes."

Datakwaliteit als fundament

De basis voor betrouwbare CO2-rapportage ligt in datakwaliteit. Timmerman benadrukt: "Onze datakwaliteit is door het onderliggende datafundament aantoonbaar op orde. Dit stelt ons in staat om steeds gedetailleerder te rapporteren en onze klanten de meest nauwkeurige informatie te bieden."

Rapportage op basis van feitelijke data

Een belangrijk voordeel van het CO2 Klantenportaal is de mogelijkheid om te rapporteren op basis van 'actuals', oftewel de feitelijk gereden ritten. "Dit onderscheidt ons van bedrijven die rapporteren op basis van aannames," legt Timmerman uit. "Door te rapporteren op basis van feitelijke data kunnen we een lagere CO2-uitstoot aantonen, wat een significant concurrentievoordeel oplevert."

Transparantie als sleutel tot samenwerking

Timmerman is een fervent voorstander van transparantie en betrouwbaarheid in de rapportage. "Ik deel mijn rapportages in een vroeg stadium met mijn klanten en betrek ze actief in mijn ontwikkelproces," zegt hij. "De gesprekken die we hierover voeren gaan ook over wat mijn klant nodig heeft om verantwoording af te leggen over hun CO2-voetafdruk. Vroege betrokkenheid en transparantie zijn cruciaal voor een succesvolle samenwerking."

Verdere stappen op weg naar co2-neutraliteit

Timmerman's ambities reiken verder dan de huidige CO2-rapportage. "Ik wil in de toekomst meer klanten betrekken bij het CO2 Klantenportaal," aldus Timmerman. "Daarnaast wil ik mijn rapportages laten verifiëren volgens de ISO 14083-norm, die internationale eisen stelt aan CO2-rapportage in de transportsector."

Timmerman ziet ook kansen om AI-technologie te integreren in zijn CO2-rapportages. "AI kan complexe vraagstukken analyseren en klanten helpen om hun eigen CO2-uitstoot te berekenen op basis van aantoonbaar goede datakwaliteit," zegt hij. "Dit zal de transparantie en efficiëntie van onze logistieke processen verder verhogen."

Timmerman's verhaal is een inspirerend voorbeeld van hoe bedrijven in de transport- en logistieke sector concrete stappen kunnen zetten richting een CO2-neutrale toekomst. Met behulp van geavanceerde technologieën en een focus op transparantie en datakwaliteit kan elke logistieke dienstverlener een significante bijdrage leveren aan een duurzamere wereld.

Nog geen reacties

Laat ons weten wat je denkt