Skip to main content
Terug

CO2 Klanten portal

Wanneer deel je CO2 rapportages met je klant?

Henk Timmerman van Timmerman Transport BV: “We zien een groeiende Urgentie van duurzaamheid en millieuverantwoordelijkheid, door het CO2 Klanten portal van Bricklog B.V. kan een aantal van mijn klanten iedere dag zien wat de uitstoot is geweest.

Onze datakwaliteit is door het onderliggende data fundament aantoonbaar op orde dus ga ik op een steeds gedetailleerder niveau rapporteren. Omdat we rapporteren op basis van actuals (feitelijke rit) kan ik een lagere CO2 uitstoot rapporteren dan wanneer wij dat doen op basis van aannames. Dat is precies de reden dat ik mijn rapportages in een vroeg stadium deel met mijn klanten. Ik neem ze mee in mijn ontwikkeling. De gesprekken die we hierover voeren gaan ook over wat mijn klant nodig heeft om verantwoording af te leggen. Ik ben echt voorstander van het vroeg mogelijk delen van je resultaten. Maar wel op basis van aantoonbaar goede datakwaliteit”

Op de vraag wat de vervolgstap is voor Henk: ”Allereerst wil ik er nu meer klanten bij betrekken. En daarnaast zijn mijn rapportages gebouwd op het calculatie platform dat voldoet aan de vereisten van de ISO 14083 norm. Dus sowieso ga ik mijn eigen verificatie aanvragen. Ook zie ik kansen om AI-technologie te implementeren waarin complexe vraagstukken behandeld kunnen worden en de klant haar eigen uitkomsten kan genereren op basis van een aantoonbare datakwaliteit”.

Ontdek waar jouw kansen liggen